Program Ewidencja Spraw opracowano specjalnie pod kątem wykorzystania w zarządzaniu w urzędach administracji w celu usprawnienia procesów obsługi interesantów, zarządzania sprawami przyjętymi przez urzędników do realizacji a także nadzorowania postępów wykonania zobowiązań.

Ewidencja Spraw daje bogate możliwości edycji prowadzonej ewidencji oraz wyszukiwania, które może odbywać się według numeru sprawy, daty złożenia oraz danych wnioskodawcy i podmiotu. Jest możliwość wydruku wykazu prowadzonych spraw oraz zaświadczenia przyjęcia sprawy wydawane interesantowi.

Istotną cechą jest możliwość eksportu danych przeznaczonych do publikacji w serwisie mBIP. Operator określa przy tym zakres eksportowanych danych, stosownie do przyjętych procedur postępowania i wymogów ustawodawcy w zakresie zakresu publikowanych informacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01 luty 2022 12:06 Super User