Oglądany przez Państwa serwis internetowy jest prezentacją mBIP – Biuletynu Informacji Publicznej autorstwa firmy MIKROBIT Sp. z o.o.

mBIP jest specjalnym systemem, który pozwala podmiotom wykonującym zadania publiczne oraz władzom publicznym na zbudowanie własnych stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej - BIP, do stworzenia których są one zobowiązane na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Technicznie mBIP jest systemem stron internetowych podlegającym specjalnym rygorom prawnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01 luty 2022 11:46 Super User