Wymogi formalno-prawne

  • Dziennik zmian

Zabezpieczenia
Aby zapewnić wymagane ustawą i rozporządzeniem bezpieczeństwo publikowanym informacjom gwarantując jednocześnie wysoką wydajność serwisu mBIP, MIKROBIT udostępnia:

  • dwa niezależne szybkie łącza,
  • ochronę przez nieautoryzowanym dostępem przez specjalne moduły bezpieczeństwa,
  • szyfrowaną transmisję danych HTTPS pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem MIKROBIT,
  • stały nadzór techników nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu.


Posiadamy trzy moduły bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do naszych serwerów, zarówno podstawowego jak i zapasowego. Każdy z nich, to oddzielny komputer serwerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym specjalistycznym oprogramowaniem, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo publikowanym informacjom.

Certyfikat
W celu prawidłowej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem należy pobrać poniższy certyfikat i zainstalować go w swoim komputerze. Oczywiście dotyczy to jedynie komunikacji w trybie edycji, czyli podczas wprowadzania danych do systemu.

Certyfikat główny - mBnetC1PriCA.cer

Jest to główny certyfikat "mBnet Class 1 Primary CA" który gwarantuje wiarygodność oglądanych strom www w systemie mBIP. Format *.cer

 

Certyfikat główny - mBnetC1PriCA.crt

Jest to główny certyfikat "mBnet Class 1 Primary CA" który gwarantuje wiarygodność oglądanych strom www w systemie mBIP. Format *.crt

Serwis mBIP jest zgodny ze wszystkimi wymogami, m.in. realizuje założenia poszczególnych aktów prawnych:


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Nakłada ona na wszystkie władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe, gminne, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organy samorządów zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa etc.) obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Pobierz treść ustawy


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
Rozporządzenie reguluje wymogi techniczne wobec stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Pobierz treść rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP. Zawiera przepisy wykonawcze określające szczegółowy zakres merytoryczny, formę, standardy zabezpieczeń i funkcjonalność BIP.

Pobierz treść rozporządzenia