Serwis mBIP jest zgodny ze wszystkimi wymogami, m.in. realizuje założenia poszczególnych aktów prawnych:


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Nakłada ona na wszystkie władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe, gminne, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organy samorządów zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa etc.) obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Pobierz treść ustawy


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
Rozporządzenie reguluje wymogi techniczne wobec stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Pobierz treść rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP. Zawiera przepisy wykonawcze określające szczegółowy zakres merytoryczny, formę, standardy zabezpieczeń i funkcjonalność BIP.

Pobierz treść rozporządzenia

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01 luty 2022 11:50 Super User